Wenje yn Fryslân
Een grootschalig onderzoek naar wonen in Fryslân. Een van de thema’s is hoe de verhuisstromen tussen Friese gemeenten eruitzien en wat de effecten zijn op gebied van wonen van het toenemend aantal ouderen in de provincie naar Fryslân.

Voldoet het aantal geplande nieuw te bouwen woningen aan de verwachte vraag of niet? En aan welk type woningen is het in de toekomst meeste behoefte? Het zijn vragen die alle gemeenten en woningbouwcorporaties bezighouden. De antwoorden vergen uitgebreide data-analyse die moet leiden tot een compleet beeld van wonen in Fryslân: wie woont waar, hoe verlopen de verhuisstroom en de doorstroom van huishoudens in Fryslân en hoe valt de woninggroei in kaart te brengen.