Welke verhuisbewegingen zijn zichtbaar?

Onderzoek naar verhuisbewegingen is belangrijk omdat het inzicht geeft in de migratiepatronen van bewoners van een gemeente. Deze dashboards zijn waardevol voor de leden van DataFryslân om beslissingen te nemen over woningbouw, renovatie en verbetering van de leefomgeving. Bovendien helpt het bij het voorspellen van toekomstige verhuisbewegingen en het bepalen van de vraag naar woningen in een bepaalde regio, wat op zijn beurt de plannen voor de woningbouw kan beïnvloeden. In 5 dashboards zoomen we in op verhuisbeweging van en naar Súdwest-Fryslân, Smallingerland en Leeuwarden.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en Woonbase en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

Elk dashboard een uitsplitsing naar een andere variabele, namelijk: woningtype (van en naar), huishoudtype (van en naar), opleidingsniveau, leeftijdscategorie en inkomensniveau. Woningtype gaat om meergezinswoningen (o.a. appartementen) en algemene woningen (hoek- of tussenwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen). De linkerkant van het dashboard geeft de situatie op 1 januari van het gegeven jaar aan, de rechterkant die van 31 december. Zo kan er met de knoppen links het gebied waarvandaan verhuisd wordt geselecteerd worden, en met de knoppen rechts het gebied waarnaartoe verhuisd wordt. De stromen in het bovenste diagram geven de verhuisbewegingen aan; door over een stroom te hoveren wordt het aantal verhuisde personen weergegeven. Door op de stroom te klikken worden de onderliggende diagrammen gefilterd. Omgekeerd kunnen de stroomdiagrammen gefilterd worden door op een categorie in de onderste diagrammen te klikken.
Voorbeeld: In het tabblad “1. Type woning” is na het selecteren van ‘Leeuwarden’ (woonplaats 1 jan) en ‘Andere Friese gemeente’ (Woonplaats 31 dec) te zien dat er 190 mensen zijn verhuisd van een reguliere woning naar een appartement (meergezinswoning).

De dashboards tonen de verhuisbewegingen vanuit de gemeentes Leeuwarden, Smallingerland en Súdwest-Fryslân naar de overige Friese gemeentes, de provincie Groningen en de rest van Nederland, en vice versa. Daarnaast bevat elk dashboard een uitsplitsing naar een andere variabele, namelijk:

  • Woningtype (van en naar)
  • Huishoudtype (van en naar)
  • Opleidingsniveau
  • Leeftijdscategorie
  • Inkomensniveau

Voorbeeld: In het tabblad “1. Type woning” is na het selecteren van ‘Leeuwarden’ (woonplaats 1 jan) en ‘Andere Friese gemeente’ (Woonplaats 31 dec) te zien dat er 190 mensen zijn verhuisd van een reguliere woning naar een appartement (meergezinswoning).

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).