Libbensomjouwing bevolkingsdemografie

Mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen zijn het gevoeligst voor een mindere luchtkwaliteit. Zij ontwikkelen meer en sneller klachten door schadelijke stofjes uit houtrook of andere vormen van luchtverontreiniging. Ook bij kleine hoeveelheden. Het dashboard toont data uit de CBS-gezondheidsmonitor (peiljaar 2020) met gegevens over de ervaren gezondheid, gebruik geneesmiddelen (luchtweg en hart-en-vaat medicijnen) en bevolkingskerncijfers.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS, RIVM en SamenMeten en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).