Type huishouden en minima

In dit dashboard komen de verschillende type huishoudens aan bod. Denk hierbij aan éénoudergezinnen, éénpersoonshuishoudens, een paar met en zonder kinderen en gezinnen met kinderen onder of boven de 18 jaar. We bekijken data uit meerdere jaren. In 2018 is alleen gekeken naar éénoudergezinnen zonder specificatie van de leeftijd van een kind of kinderen. Dit is wel gedaan in de daaropvolgende jaren. Data van alle huishoudens in diverse gemeenten die vallen onder een bepaalde sociaal minimumgrens worden getoond. We bekijken de volgende sociaal minimumgrenzen: 101%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 135%, 140%, 145% en 150%.
De groep éénpersoonshuishoudens (geel) is het grootst in elke gemeente. Er vallen meer huishoudens bestaande uit een paar zonder kinderen onder de armoedegrens als we van 101% naar 150% gaan in stappen.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).