Regelingen per gemeente en wijk

Gemeenten bieden diverse regelingen aan haar inwoners aan ter ondersteuning voor het dagelijkste leven. Dit kan schuldhulp zijn, maar het aanbieden van een kindpakket. In dit dashboard geven we inzicht over het aantal huishoudens in Leeuwarden, Smallingerland, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân dat gebruikt maakt van bewindvoering, bijzondere bijstand, individuele studietoeslag, Sam& (Jeugdfonds Sport & Cultuur en Stichting Leergeld; alleen Leeuwarden), kindpakket, kwijtschelding en schuldhulpverlening. Data van 2019 en 2020 worden getoond. Daarnaast zoomen we in een tweede dashboard in op verschillende tussen wijken in de desbetreffende vier gemeenten.
Data van één regeling of meerdere regelingen kan tegelijkertijd getoond worden per gemeente. In de kaart van Fryslân met gegevens per wijk verwijst de kleur van de wijk naar het gebruik van de regeling in de wijk. Hoe roder de wijk, hoe meer gebruik er wordt gemaakt van de regeling. Elke regeling kan gevisualiseerd worden per jaar en nog verder gespecificeerd worden per gemeente.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).