Rapporten en kaarten

DataFryslân heeft, in opdracht van de provincie Fryslân, onderzoek gedaan naar ferfiersearmoed in Fryslân zodat op basis daarvan beleid kan worden ontwikkeld en er weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt met zicht op de impact hiervan op de maatschappij. Op landelijk niveau is hier al onderzoek naar gedaan, primair vanuit een stedelijke context. Kennis ontbreekt op dit moment in zogenoemde plattelandsgebieden, zoals Fryslân. Het openbaar vervoersysteem (OV) van grote invloed is op de bereikbaarheid van voorzieningen. Daarom gaat het rapport verder in op de relatie tussen ferfiersearmoed in alle Friese buurten en veranderingen in de aanwezigheid van (reguliere) bushaltes. Hieronder kunt u het rapport en verschillende kaarten downloaden.
Is ferfiersearmoed een probleem in Fryslân? In totaal hebben 25.714 huishoudens (8,4% van het totaal aantal huishoudens) een hoger risico op ferfiersearmoed van de 305.379 huishoudens die zijn meegenomen in dit onderzoek. De 25.714 huishoudens scores niet op 1 maar op meerdere van de negen indicatoren bestaande uit (1) inkomen, (2) sociaaleconomische categorie, (3) nabijheid van familie, (4) afstand tot een supermarkt, (5) afstand tot een OV-halte (bus en trein), (6) bezit motorvoertuig, (7) gezondheid, (8) migratieachtergrond en (9) de huishoudensamenstelling een hoger risico. De resultaten laten zien dat ferfiersearmoed een multidimensionaal probleem is waarbij niet één indicator alleen bepalend is voor een verhoogd risico op ferfiersearmoed, maar een combinatie van indicatoren. We tonen diverse kaarten waarin het concept Vervoerplan Fryslân Bus 2023 in beeld wordt gebracht. Het Concept Vervoerplan Fryslân Bus 2023 toont dat nieuwe OV-haltes – hetzij van een reguliere buslijn en -halte, hetzij van een Opstapper – vaker op een grote afstand liggen van huishoudens in plattelandsgebieden. Het antwoord op de “wie”-vraag toont aan dat een grote afstand niet problematisch hoeft te zijn voor het risico op ferfiersearmoed als andere indicatoren niet hoog scoren. Desalniettemin laat de spreiding van de blijvende, nieuwe en Opstapper-bushaltes zien dat vrijwel elke buurt een mogelijkheid heeft om gebruik te maken van het OV-systeem.

KAARTEN

Download hieronder verschillende kaarten in .pdf-formaat die zijn gemaakt voor Fryslân. Elke kaart is uniek en geeft in een statische weergave ferfiersearmoed per buurt weer evenals het Concept Vervoerplan 2023 Bus.

Kaarten Ferfiersearmoed bus (pdf)

Rapport

Download hieronder het beleidsrapport getiteld “Ferfiersearmoed yn Fryslan: Wa en Wêr?”.

i

Rapport: Ferfiersearmoed yn Fryslan: Wa en Wêr? (pdf)

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).