Mobiliteit Nederland

Het dashboard Mobiliteit Nederland biedt de gebruiker de kans om het aantal verplaatsingen, afstand en reisduur te vergelijken per provincie in Nederland. We zoomen alleen in op gemiddelde cijfers. Met behulp van openbaar beschikbare CBS-data vergelijken we de drie mobiliteitsindicatoren. Sommige inwoners van Fryslân hebben bijvoorbeeld een kortere totale reisduur, minder totaal aantal verplaatsingen en een kortere afstand dan het gemeten gemiddelde in een jaar. We zien een dalende trend in gemiddeld totaal aantal verplaatsingen en een hoger gemiddeld totale afstand per jaar in Fryslân. Qua reisduur valt Fryslân niet uit de trend van andere provincies in Noord-Nederland of de overige provincies in Nederland.
Fryslân heeft als enige provincie een blijvend dalende trend in de gemiddeld totale aantal verplaatsingen in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021. Met name de gemiddelde afstand in Fryslân die wordt afgelegd, is één van de hoogste in Nederland. Fryslân zit standaard in de top 3. We zien relatief kleine verschillen tussen de provincies als het gaat om de gemiddelde totale reisduur in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021. In 2021 zien we dat de gemiddelde reisduur weer langzaamaan toegroeit naar het niveau voor de Coronapandemie.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).