Kinderen in armoede

In dit dashboard zoomen we verder in op verschillende leeftijdscategorieën van kinderen (0 t/m 5 jaar, 6 t/m 11 jaar en 12 t/m 17 jaar) per sociaal minimumgrens en per gemeente over meerdere jaren. Data van alle kinderen in diverse Friese gemeenten die vallen onder een bepaalde sociaal minimumgrens worden getoond. We bekijken de volgende sociaal minimumgrenzen: 101%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 135%, 140%, 145% en 150%.
Percentages worden getoond in de balken, maar als de gebruiker de cursor op een percentage houdt dan zijn aantallen ook zichtbaar. Met dit dashboard kan bijvoorbeeld beantwoordt worden hoeveel kinderen vallen onder een bepaalde sociaal minimumgrens. Een andere vraag is of gezinnen met kinderen in verschillende leeftijdscategorieën eerder geneigd zijn om te vallen onder een bepaalde sociaal minimumgrens. Een bevinding is dat er percentueel meer kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 vallen onder 150% sociaal minimumgrens, terwijl er percentueel meer kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 5 jaar vallen onder de armoedegrens van 101%.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).