Inkomensbron en sociaal minimum

In het dashboard “inkomensbron” wordt verder ingezoomd op inkomen en armoede. Potentiële inkomensbronnen zijn uitkeringen, arbeid, eigen onderneming, overig en pensioen. We tonen data van meerdere jaren. In 2018 zijn alle regelingen bij elkaar gevoegd terwijl in de daaropvolgende jaren de bijstandsuitkering los is gekoppeld van andere uitkeringen. De kleur paars verwijst naar een uitkering als inkomensbron. Data van alle huishoudens in diverse gemeenten die vallen onder een bepaalde sociaal minimumgrens worden getoond. We bekijken de volgende sociaal minimumgrenzen: 101%, 105%, 110%, 115%, 120%, 125%, 130%, 135%, 140%, 145% en 150%.
De kleuren in het dashboard verwijzen naar de inkomensbron. Als we de sociaal minimumgrens verhogen in stappen van 101% naar 150% dan zien we de groep huishoudens met een inkomen uit pensioen toenemen.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).