Indicatoren foar ferfiersearmoed

Het dashboard 'Indicator per buurt' toont per beschikbare deelindicator (afstand tot OV-halte of motorvoertuigbezit) hoeveel huishoudens vallen onder risicogroep 0, 1 en/of 2. Er kan 1 sub indicator gekozen worden, maar ook meerdere tegelijkertijd. Per indicator is een omschrijving beschikbaar. Er is een tabblad met percentages per buurt beschikbaar, maar ook de aantallen per buurt.
Het beeld zien dat het risico op ferfiersearmoed op basis van de 6 gevisualiseerde deelindicatoren met name speelt in de grotere dorpen en steden: met name in Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen, Harlingen en Burgum. De meeste mensen wonen in de grotere steden en dorpen in Fryslân en daardoor ligt het totaal aantal huishoudens met een hoog risico op ferfiersearmoed daar ook hoger. In veel van de buurten in bovengenoemde steden en dorpen is de beschikbaarheid van een OV-halte binnen 400 meter niet zozeer problematisch, maar wordt het risico op ferfiersearmoed met name gedragen door kenmerken van huishoudens (huishoudensamenstelling, gezondheid) maar ook inkomen, sociaaleconomische categorie en motorvoertuigbezit. Terwijl een supermarkt dikwijls ook dichterbij is in grotere dorpen en steden. Buurten in buitengebieden hebben veruit de hogere scores op de sub indicator ‘afstand tot een supermarkt’. Afstand tot OV-haltes is met name zichtbaar in buitengebieden zoals in het Zuidoosten en het Noorden van Fryslân.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).