Ferfiersearmoed per gemeente

Dashboard Ferfiersearmoed per gemeente laat alleen het risico op ferfiersearmoed op gemeenteniveau zien. De gemeentegrenzen – in plaats van buurtgrenzen – wordt gehanteerd. In elke gemeente heeft standaard meer dan 85% van de huishoudens een laag risico op ferfiersearmoed. In Harlingen, Ooststellingwerf, Smallingerland, Heerenveen en Tytsjerksteradiel heeft meer dan 10% van de huishoudens een hoog tot zeer hoog risico op ferfiersearmoed.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN?

Kom in contact met programmaleider
Bas van der Meulen.

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of gebruikte a.i.? Krijg rechtstreeks contact met senior data scientist
Carlos De Matos Fernandes.

DataFryslan (2022).