Ferfiersearmoed per buurt

Waar bevinden zich de huishoudens die het meeste risico lopen op ferfiersearmoed? Het dashboard Ferfiersearmoed per buurt toont per risico categorie het percentage huishoudens dat onder de geselecteerde risicoklasse valt. Per buurt wordt het totaal aantal huishoudens en het aantal huishoudens per risicoklasse getoond. Er kan daarnaast ingezoomd worden op gemeente- en wijkniveau.
Ongeveer 26.000 huishoudens hebben een hoog tot zeer hoog risico op ferfiersearmoed, ongeveer 8,5% van in totaal ongeveer 306.000 Friese huishoudens. Deze groep van plus minus 26.000 huishoudens scoort over het algemeen hoger op de negen indicatoren dan de andere 280.000 huishoudens. Er zijn 891 buurten in Fryslân volgens de CBS-codering in 2020. Van 146 hebben we vanwege privacy geen data omdat het om kleine buurten gaat met minder dan 30 huishoudens.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).