Huishoudens per inkomenscategorie

Gemeenten weten wel wie er gebruik van maakt van verschillende armoede regelingen maar niet hoeveel personen, kinderen en huishoudens vallen onder verschillende beleidsmatig sociaal minima grenzen. DataFryslân heeft verschillende datasets aan elkaar gekoppeld en brengt in kaart wat de gevolgen zijn van het verhogen of verlagen van de sociaal minimumgrens.
Dit dashboard geeft weer hoeveel personen, kinderen en huishoudens onder de sociaal minimumgrens vallen van de betreffende gemeente.

KAARTEN

Download hieronder verschillende kaarten in .pdf-formaat die zijn gemaakt voor de vier deelnemende gemeenten in Fryslân. Elke kaart is uniek voor de gemeente en geeft in een statische weergave het percentage huishoudens onder de sociaal minimumgrens per buurt in 2019 en 2020 weer.

Sociale minima per Friese gemeente 2019- 2020 (pdf)

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2022).