Kans op energiearmoede

Energiearmoede is niet overal in Fryslân een even groot probleem. Informatie over regionale en lokale verschillen in energiearmoede zijn voor beleidsmakers en energiecoaches essentieel op effectieve maatregelen te nemen om energiearmoede te bestrijden voor mensen met een kleine beurs. Bestaand onderzoek was niet toereikend om de vraag “waar speelt energiearmoede zich af in Fryslân” goed te beantwoorden. Daarom heeft DataFryslân op buurtniveau met een betrouwbaarheid van 95% (98% in 2022) geschat hoeveel huishoudens energiearmoede ervaren in een bepaalde buurt. Ons model is getraind op basis van CBS-microdata van heel Friesland. Dit zijn data op niveau van alle Friese huishoudens.
De interactieve kaart geeft de kans op energiearmoede per huishouden op in procenten, geaggregeerd op buurtniveau. Gegevens over meerdere jaren zijn beschikbaar. Daarnaast laat het dashboard per buurt zien hoeveel huishoudens gemiddeld in de buurt energiearmoede ervaren, hoeveel huishoudens er in de geselecteerd buurt zijn en hoeveel inwoners er zijn in de geselecteerde buurt. Hoe roder de buurt, hoe meer energiearmoede er is in de buurt of hoe hoger het percentage is.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

Klik hier voor meer informatie over dit dashboard en hoe het voorspelmodel tot stand is gekomen.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).