Energiekosten voorspeller

De mate van energiearmoede wordt beïnvloed door prijsstijgingen van energie, inflatie en veranderende omstandigheden. In dit dashboard bekijken we het effect van diverse scenario’s: stijgingen en daling in energiekosten, toename van inflatie, verschillende sociaal minimagrenzen gekoppeld aan energiearmoede en diverse variabelen. Op deze manier kunnen we inspelen op veranderingen die niet toegankelijk zijn omdat de data een paar jaar achterloopt. Ons dashboard toont aan dat de energietransitie winnaars en verliezers kan opleveren, dit is zeker het geval met hogere energieprijzen, stijgende inflatie en veranderende sociaal minimagrenzen.
In de stresstest hebben we onderzocht in hoeverre huishoudens zonder energiearmoede bestand zijn tegen prijsstijgingen van energie (gas en elektriciteit), inflatie op inkomens en als energiearmoede is gebaseerd op een hogere of lagere inkomensgrens. We modeleren daarmee wat-als scenario’s: wat als de prijzen met – bijvoorbeeld – 200% (een factor 2) stijgen? We vragen ons af in hoeverre Friese huishoudens voldoende bestand zijn tegen veranderende omstandigheden. Kunnen Friese huishoudens de recente prijsstijgingen aan? Er zijn 33 wat-als scenario’s doorberekend voor heel Fryslân en voor elke Friese gemeente. De keuze voor deze factoren zijn gevoed door recente cijfers van de consumenten prijsindex (energie en inflatie) van het CBS.

Verantwoording

Alle data en gegevens in deze publicatie zijn afkomstig van het CBS en verwerkt door DataFryslân. Er is gebruik gemaakt van CBS-microdata. Dit zijn data op persoons- en adresniveau. Deze data is alleen onder strikte voorwaarden beschikbaar, met inachtneming van privacyregelgeving.

Klik hier voor meer informatie over dit dashboard en hoe het voorspelmodel tot stand is gekomen.

MEEDOEN? VRAAG OVER DE DATA OF AI?

Krijg rechtstreeks contact met programmamanager
Carlos De Matos Fernandes.

ZIE OOK

DataFryslan (2023).