Peter Mulder, Academiedirecteur NHL Stenden Hogeschool: ‘Wij ontwerpen mede de toekomst van Fryslân’

1 augustus 2022

Peter Mulder is in het dagelijks leven Academiedirecteur ICT & Creative Technologies bij NHL Stenden Hogeschool. Het is dus niet zo vreemd dat vooral de aandacht voor kennisoverdracht bij de coöperatie hem als bestuurslid van de coöperatie DataFryslân sterk aanspreekt. 

“Wat ik mooi vind aan DataFryslân is de combinatie van kennisoverdracht en een praktijkgerichte blik: verschillende instanties met een maatschappelijk doel helpen elkaar en anderen om antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen. Daar gaat mijn hart wel een beetje sneller van kloppen. Natuurlijk ook omdat het goed aansluit op mijn rol bij NHL Stenden. DataFryslân helpt ons onze studenten op te leiden met opdrachten die een maatschappelijk belang dienen. En omgekeerd spelen wij als hogeschool als lid van de coöperatie (samen met de Rijksuniversiteit Groningen) ook een rol in het vooruitbrengen van de Friese maatschappij met behulp van data.”

“Onze IT-studenten hebben vaak geen idee van de macht en invloed die zij potentieel hebben. Daar moet je wat mee als hogeschool. Het is belangrijk dat studenten zich ervan bewust zijn dat elke afweging bij het inzetten van data, of bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld algoritmes moet zijn: sta ik hierachter, ja of nee? Er is een ethisch toetsingskader nodig en dat moet onlosmakelijk deel uitmaken van ons curriculum. En zo werkt het ook in de bredere maatschappij. Zo’n toeslagenaffaire bij de Belastingdienst bijvoorbeeld, die is niet louter te wijten aan algoritmes – daar zitten ook mensen achter op verschillende plekken binnen de organisatie, die elk een eigen rol hebben gespeeld in wat er is gebeurd. En dat is maar één voorbeeld; je komt zulke situaties om de haverklap tegen.”

“Maatschappelijke organisaties, overheid of niet, hebben de taak om maatschappelijk acceptabel te handelen en dus ethisch verantwoord. Maar dat is een randvoorwaarde, niet het hoofddoel. Je moet je er als organisatie niet op hoeven voorstaan dat je ethisch handelt, dat hóórt gewoon. En om dat te kunnen beseffen en ernaar te handelen, is een bepaald kennisniveau nodig. En dat is waarin DataFryslân mede kan voorzien. Dat gaat dus veel verder dan kennis over data alleen. Het is belangrijk dat elk van de schakels in het geheel zich bewust is van de impact van zijn of haar handelen. Ik geloof dat je altijd nieuwsgierig moet zijn naar je eigen impact, naar de manier waarop jij vanuit je eigen normen en waarden omgaat met een situatie. DataFryslân helpt mensen en organisaties daarbij. Doordat je kennis kunt delen met mensen die net zoals jij geïnteresseerd zijn in de materie en het geleerde in de praktijk kunnen brengen. Het is geweldig dat wij dat als partners samen kunnen aanbieden.”

“Via het brede programma van data-events van DataFryslân leidt kennisuitwisseling uiteindelijk ook tot het ontwikkelen en toepassen van de juiste data; en daarmee nemen we ook de Friese burger op sleeptouw. Niet alleen als het draait om vragen als: wat gebeurt er met mijn data? Hoe zit ‘t met mijn privacy? Dat zijn weliswaar belangrijke thema’s, maar de kern is de vraag hoe je de Friese samenleving met behulp van data verder kunt verbeteren. Als DataFryslân helpen wij de regio Fryslân zich duurzaam te ontwikkelen. Eigenlijk ontwerpen we de toekomst van Fryslân mede op de punten waarvan we geloven dat ze belangrijk zijn. Dat is voor mij de absolute meerwaarde van DataFryslân.”

Tekst: Diederik Plug. Foto: Marieke Balk.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.