Fries venster thuiswonende ouderen

Met het ‘Fries venster thuiswonende ouderen’ worden de uitdagingen in de ouderenzorg in beeld gebracht door de zorgvragen van ouderen de komende 20 jaar te extrapoleren. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezoomt op verschillen in zorgvragen van verschillende groepen ouderen in Fryslân.

Er zijn vier trends die de noodzaak van dit ‘venster’ benadrukken:

  1. Een toenemende vergrijzing en ontgroening van de Friese bevolking met een piek rond 2040​. Niet alleen het aandeel ouderen zal sterk toenemen, maar daarbinnen ook het aandeel 80-plussers (dubbele vergrijzing).
  2. Een ingrijpende verandering van leefstijlkeuzes, wensen en behoeften onder naoorlogse generaties ouderen.
  3. Een groeiend tekort aan professionele en informele zorgverleners​.
  4. Koerswijzigingen in beleid, gericht op langer thuis wonen​, een groter beroep op zelfredzaamheid en steun vanuit het eigen sociale netwerk.

Ouderen, Wonen, Welzijn, Zorg en Ondersteuning
Met het ‘Fries venster thuiswonende ouderen’ worden de uitdagingen in de ouderenzorg in beeld gebracht. Zo geven de zes onderstaande tegels, in diverse thema’s weer, hoe het met de Friese thuiswonende ouderen gaat, nu en in de toekomst.

De coöperatie DataFryslân voert in samenwerking met haar leden onderzoeken zoals bovenstaande uit. Ontdek hier wie de leden zijn.