/PODIUM: Platformeconomie

In de platformeconomie zijn bedrijven actief die zelf niets produceren. Ze organiseren en registreren transacties, maar anders dan in de traditionele economie is dit geen vrije markt. Het platform bepaalt de regels en wie wel en niet meedoet. Data spelen hier een cruciale rol. Maar welke precies?
donderdag 17 februari 2022, 15.30 uur.

Over

PARTNERS

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

PLANNING

Het /PODIUM vindt plaats op donderdag 17 februari 2022, 15.30 uur. Duur: 1,5 uur. Na aanmelding ontvang je informatie over de locatie. Datum onder voorbehoud.

MEER INFORMATIE

Meer weten? Of een mooi idee voor een /PODIUM? Zoek contact met eventmanager Corryna Smits-Koopmans en bespreek de mogelijkheden. DataFryslân werkt graag samen jouw organisatie.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor onze data-evenementen.

 

Zie ook

 

/PODIUM: De toekomst van data

/PODIUM: De toekomst van data

donderdag 17 februari 2022, 15.30 uur.

Geavanceerde technologie zorgt er in de toekomst voor dat overheden efficiënter kunnen communiceren met hun burgers en interne systemen – zoals op het gebied van belastingen, vergunningen, telecommunicatie, veiligheid, vervoer, uitkeringen, onderwijs en de zorg. Hoe kunnen overheden slimmer, sneller en efficiënter functioneren in een wereld waar digitale technologie de basis vormt van besluitvorming en dienstverlening?

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/PODIUM: De toekomst van prognoses: een voorspelling

/PODIUM: De toekomst van prognoses: een voorspelling

donderdag 17 juni 2021 om 15.30 uur.

Bij gebrek aan een glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken, baseren we antwoorden op voorspellende vragen op data uit het verleden. Maar hoe creëer je voorspellende inzichten (ofwel: predictive analytics) in een bewegende economie en in een tijd waarin de wereld op z’n kop staat? Door op basis van data en data-analyse de toekomst te voorspellen zodat er betere (beleids)beslissingen kunnen worden genomen.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Provincie Zuid-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/PODIUM: Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn

/PODIUM: Waarom data over zorg ons een zorg moeten zijn

dinsdag 29 juni 2021 om 15.30 uur.

Tijdens een /Podium-bijeenkomst zullen we ons allereerst laten inspireren door de mogelijkheden die het gebruik van microdata van externe partijen met zich meebrengen. Vanuit de theorie en vooral de praktijk kunnen de sprekers inspiratie opdoen voor samenwerking rond data op het gebied van gezondheid & welzijn.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), De Friesland Zorgverzekeraar, Elkien Wooncorporatie , Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Dantumadiel, Gemeente De Fryske Marren, Gemeente Harlingen, Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Hanzehogeschool Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Lifelines, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, ROS Friesland, RUG/campus fryslân, Vektis, Zorgaanbieders Fryslân.

Lees meer
/PODIUM: AirBNB als databron: kans of bedreiging?

/PODIUM: AirBNB als databron: kans of bedreiging?

donderdag 16 september 2021, 15.00 uur.

AirBnB wordt in de Randstad gezien als een plaag met soms negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld huizenprijzen of de leefomgeving. In Fryslân is het vaak nog een onbekend fenomeen. Maar de belangstelling voor het verhuren van huizen via dit platform neemt ook buiten de grote steden hand over hand toe. Veel gemeenten hebben nog weinig zicht op de particuliere recreatieverhuur via platforms als Airbnb.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Centre of Expertise Leisure Tourism & Hospitality (Celth), European Tourism Futures Institute (Etfi), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NTBC), NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/PODIUM: Burgemeesters in cyberspace

/PODIUM: Burgemeesters in cyberspace

dinsdag 12 oktober 2021, 15.30 uur.

Ordeverstoringen, relletjes, risicowedstrijden: bij ordeverstoringen op straat kunnen burgemeesters maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen. Als het misgaat in de digitale wereld, heeft de burgemeester aanzienlijk minder bevoegdheden om in te grijpen, ook al worden veel verstoringen van de openbare orde steeds vaker aangezwengeld en versterkt via internet en social media.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/PODIUM: Enerzjyearmoed 

/PODIUM: Enerzjyearmoed 

07-04-2022, 15.30 uur.

Ruim een half miljoen huishoudens in ons land heeft te maken met energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen meestal in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Tijdens het /Podium Enerzjyearmoed vertelt Peter Mulder, Senior Scientist bij TNO, over het onderzoek dat dit onderzoeksinstituut heeft gedaan naar dit maatschappelijk belangrijke onderwerp. Op basis van CBS-cijfers richtte dit onderzoek zich op de aard, omvang en regionale spreiding van energiearmoede in Nederland. De resultaten hiervan maken gericht beleid per gemeente of regio eenvoudiger. Mulder gaat in op het data-aspect van het onderzoek en zoomt in op de Provinsje Fryslân en Friese gemeenten.   

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen, TNO.

Lees meer
/PODIUM: Data & ferhalen fertelle

/PODIUM: Data & ferhalen fertelle

26-04-2022 om 15.30 uur.

Je kunt tegenwoordig data verzamelen over enorm veel onderwerpen. Social media bieden al veel kansen om data met de buitenwereld te communiceren. Maar ondanks de mogelijkheden, zoals verschillende tools, dashboards en spreadsheets, zijn er nog veel meer mogelijkheden voorhanden als het gaat om het vertellen van het verhaal.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân.

Lees meer
/PODIUM: Data & bioferskaat

/PODIUM: Data & bioferskaat

7-7-2022, 15.30 uur.

De biodiversiteit in de Nederlandse natuur staat sterk onder druk, en maar al te vaak is dat aan menselijke activiteiten te wijten. Of het nu gaat om verschraalde landbouwgrond waar weidevogels geen hap te eten kunnen vinden, om bouwactiviteiten waardoor dieren hun habitat verliezen of waterverontreiniging waardoor hele ecosystemen in die onderwaterwereld dreigen te verdwijnen. Dit /Podium gaat in op de vraag hoe data kunnen helpen om de afnemende biodiversiteit in Fryslân een halt toe te roepen. Ecologen en biologen doen al jarenlang belangrijk (veld)werk om grip op die complexe materie te krijgen. Dankzij nieuwe technieken en snellere computers gaat dat ook steeds beter. Maar het inwinnen van de juiste data blijft een uitdaging. Jarren Verbeek, specialist GIS & Remote Sending bij Cobra Groeninzicht, neemt zijn publiek mee in het proces van inwinning naar advies om ruwe data om te vormen naar inzicht.

Partners
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Lifelines, NHLStenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Vektis.

Lees meer
/SYMPODIUM: Data-ethyk yn Fryslân

/SYMPODIUM: Data-ethyk yn Fryslân

13-10-2022, 13:00-17:00 uur

Steeds meer Friezen leiden hun leven in een digitaal Fryslân. Een Fryslân dat nog relatief onbeschreven is maar de belofte heeft van nieuwe mogelijkheden en kansen. Ook een Fryslân met nieuwe gevaren en waar andere normen en regels worden gevormd. Het gebruik van nieuwe waarden in het openbaar bestuur vraagt om een nieuw ethisch kader. Een kader dat essentieel is voor medewerkers in het openbaar bestuur die op dagelijkse basis besluiten nemen die grote invloed kunnen hebben op de levens van inwoners. Kan deze voorziening verstrekt worden? Moet dit vervolgd worden? Moet dit worden gedoogd?

Partners
Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, ROS Friesland, NHLStenden, Campus Fryslân, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer
/PODIUM: Kunstmatige intelligentie in het Friese openbaar bestuur

/PODIUM: Kunstmatige intelligentie in het Friese openbaar bestuur

8 November 2023, 15.30 uur (inclusief diner).

De dialoog over data, ethiek en nieuwe technologie is actueler dan ooit. We hebben het niet langer over morgen, maar over vandaag. Ook binnen besturen begint kunstmatige intelligentie in toenemende mate een rol te spelen. Steeds meer besturen nemen besluiten met kunstmatige Intelligentie (ai). In steeds meer raden van besturen is zijn kunstmatige intelligenties volwaardige bestuursleden. Is een dergelijke situatie denkbaar in bestuurlijk Friesland? Worden Friese bestuurders langzaamaan vervangen door kunstmatige intelligenties?

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/PODIUM: Fryske Jongeren yn data

/PODIUM: Fryske Jongeren yn data

28 Maart 2024, 15.30 uur.

Er zijn grote zorgen rondom de (mentale) gezondheid van de jeugd. Gemeenten hebben een grote opgave in het versterken van het welbevinden van de jeugd, terwijl zij weinig (integraal) zicht hebben op hoe het met de jeugd gaat.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer