/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen

28 februari 2021 t/m 30 april 2021. Slotpresentatie: donderdag 22 april 2021.
Door preventief onderhoud te plegen aan het riolensysteem door middel van datatoepassingen, kunnen kosten verminderd worden. Tijdens het /LAB werd onderzocht of op basis van sensordata is te voorspellen wanneer een pomp van een rioolstelsel in storing gaat.
Door data te verzamelen, tegen het licht te houden en te beoordelen op hun bruikbaarheid kwamen de deelnemers tot de conclusie dat data wel degelijk kunnen helpen storingen in rioolgemalen te voorkomen, maar dat er veel meer data uit verschillende bronnen nodig zijn om een goed voorspellend model te kunnen bouwen. Het /Lab maakte duidelijk welke data dat zijn en waar die idealiter vandaan zouden moeten komen. Een werkend voorspelmodel is er dus nog niet, maar wel is er onschatbare kennis opgedaan over zaken als: hoe stel je een optimale onderzoeksvraag, welke data heb je vervolgens nodig om die vraag te kunnen beantwoorden, hoe verzamel je die data en hoe met je haar duiden?
Klik hier en ontdek wat Fryslân heeft opgestoken van het '/LAB: Predictive maintenance rioolgemalen'.

Over

PARTNERS

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Fries sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Heerenveen, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Súdwest-Fryslân, Hanzehogeschool Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NHLStenden, Provincie Fryslân, Provincie Noord-Holland, Rijksuniversiteit Groningen, RUG/campus fryslân, Wetterskip.

PLANNING

28 februari 2021 t/m 30 april 2021. Slotpresentatie: donderdag 22 april 2021. Projectperiode: w10 t/m w18 (2021). /LABS bestaan uit 2 á 3 sessies van een dagdeel op een vast tijdstip. Er worden multidisciplinaire teams gevormd die zich bezighouden met deelaspecten van het onderzoek. Elk team geeft een slotpresentatie van de bevindingen. Datums onder voorbehoud.

MEEDOEN?

Ook innoveren? Zoek contact met de verantwoordelijke programmaleider  Jasper Heslinga en bespreek de mogelijkheden. DataFryslân werkt graag samen jouw organisatie.

DATAVRAAG?

Een vraag over de data of de gebruikte technieken? Maak contact met Lucas van Assen de data scientist die de lead heeft in dit traject.

AANMELDEN

Klik hier om je aan te melden voor onze data-evenementen.

 

Zie ook

 

/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?

/LAB: Hoe voorkom je dat de ouderenzorg veroudert?

3 mei 2021 t/m 2 juli 2021. Slotpresentatie: donderdag 24 juni 2021.

Hoe bieden we de vergrijzing in Fryslân in de toekomst het hoofd? Hoe krijgen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor meer inzicht in de sturingsmogelijkheden waarmee de balans tussen de draagkracht en draaglast onder thuiswonende ouderen kan worden versterkt?

Lees meer
/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

/LAB: Morgen werkt het anders: de toekomst van de arbeidsmarkt

1 juli 2021 t/m 9 september 2021. Slotpresentatie: donderdag 2 september 2021.

Onder invloed van data is de arbeidsmarkt sterk in beweging. Onderzoek laat zien dat wereldwijd 375 miljoen werknemers nieuwe skills zullen moeten leren om hun veranderende baan uit te kunnen voeren. Specifiek voor Nederland wordt er verwacht dat 2 miljoen fte’s van functie of baan moeten veranderen. Dat is een aandeel van maar liefst 23 procent. Hoe kunnen data ons op die ontwikkeling voorbereiden?

Lees meer
/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

/LAB: Gezocht: ruimte voor de energietransitie

9 augustus 2021 t/m 8 september 2021. Slotpresentatie: donderdag 2 september 2021.

De energietransitie vraagt veel ruimte. Zowel letterlijk als figuurlijk: organisaties moeten menskracht inzetten, in het landschap moet ruimte worden gevonden voor de infrastructuur die nodig is voor het genereren van wind- en zonne-energie. Welke Friese gebieden of locaties zijn potentieel geschikt en welke zeker niet? Dit /LAB gaat op basis van geodata en verschillende kaartlagen onderzoeken wat er allemaal wel (of niet) mogelijk is als het gaat om het antwoord op de vraag: waar is de ruimte voor de energietransitie?

Lees meer
/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

/LAB: Bezoekers in beeld: de bonus van goede bezoekersregistratie

2 september 2021 t/m 22 oktober 2021. Slotpresentatie: donderdag 14 oktober 2021.

Het registeren van bezoekers aan Fryslân wordt door veel betrokkenen als een last gezien, maar een goede bezoekersregistratie kan ook veel voordelen opleveren voor verschillende belanghebbenden. Een laagdrempelig centraal systeem zou ondernemers kunnen helpen bij het registeren van bezoekers.

Lees meer
/LAB: De vele gezichten van woongenot

/LAB: De vele gezichten van woongenot

27 september 2021 t/m 19 november 2021. Slotpresentatie: donderdag 11 november 2021.

Welke factoren bepalen de leefbaarheid in een wijk? Woningcorporaties hebben bijvoorbeeld data over de woningen. CBS, politie, gemeente en welzijnsorganisaties beschikken over data die verklaart hoe leefbaarheid wordt ervaren. Informatie genoeg dus, maar hoe destilleer je als beleidsmaker uit die overvloed aan data de informatie die nodig is om op te kunnen sturen?

Lees meer
/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

/LAB: Zicht op verborgen criminaliteit

13 december 2021 t/m 25 februari 2022. Slotpresentatie: donderdag 17 februari 2022.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur, ambtenaren en bedrijfsleven, heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad of een buurt en kan daardoor het vertrouwen van burgers in de overheid beschadigen.

Lees meer
/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

/LAB: Wat maakt wonen in Fryslân de moeite waard?

14 februari 2022 t/m 15 april 2022. Slotpresentatie: donderdag 7 april 2022.

Werkgelegenheid, woonruimte, woongenot en huizenprijzen, natuur en voorzieningen, infrastructuur en de kwaliteit van het openbaar vervoer – er zijn talloze factoren die bepalen waarom mensen ergens wel of niet willen wonen. Maar welke hebben de meeste invloed op die keuze? Dit /Lab wil op basis van data onderzoeken wat de belangrijkste aantrekkings- en vertrekfactoren zijn voor mensen om zich in Fryslân te vestigen of om de provincie juist te verlaten.

Lees meer