Soon Hee Santema, directeur R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten: “We hebben niet door hoe bijzonder we bezig zijn”

16 november 2020

NHL Stenden Hogeschool behoorde twee jaar geleden tot de founding fathers van DataFryslân. Soon Hee Santema, directeur R&D Zwaartepunten & Contractactiviteiten, ervaart het bestaan en de aanpak van de organisatie als één grote win-winsituatie – en niet alleen voor haar eigen achterban.

“Met 24.000 studenten, 73 bacheloropleidingen en 40 onderzoeksgroepen zijn we een grote, brede hogeschool. Onze missie is om young professionals op te leiden die goed zijn voorbereid op de toekomst. En die toekomst ligt in een datagedreven samenleving. Toen ik betrokken raakte bij DataFryslân zag ik heel sterk het belang ervan in voor de hogeschool en voor mezelf, maar ik vroeg me wel af: hoe concreet gaat dit worden? Al snel bleek het antwoord: heel concreet. Een thema als datagedreven werken is vaak een ver-van-mijn-bedshow, maar DataFryslân heeft het vrij toegankelijk kunnen maken, dankzij de aanpak waarbij we ons op verschillende niveaus (HUB, LAB en PODIUM, red.) richten op verschillende relevante partijen als professionals, de burger of onderzoekers – het is verrassend genoeg veel concreter geworden dan ik vooraf had gedacht.”

“Wat me opvalt is dat we hier in Fryslân eigenlijk helemaal niet doorhebben hoe bijzonder wij bezig zijn. Wij zijn eigenlijk een ecosysteem aan het bouwen met overheidsinstellingen, met de provincie, en gemeenten om data met elkaar te delen. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar dat doet het zeker niet. En het is ook niet makkelijk, al was het alleen al omdat je te maken hebt met zaken als de privacywetgeving en technologische uitdagingen. Des te mooier is het dat zich partijen hebben aangesloten die de ambitie hebben zoiets op te bouwen en bereid zijn om de handen ervoor uit de mouwen te steken. We mogen best wel trots zijn op waar we mee bezig zijn. En dat mogen we ook wel wat meer laten zien aan de buitenwereld dan we nu doen, want we hebben de afgelopen jaren echt wel iets neergezet. Ik zou de komende jaren niet alleen willen gebruiken om naast de thema’s sociaal domein en toerisme nieuwe thema’s toe te voegen, maar ook om de buitenwereld te vertellen wat voor moois en unieks wij in handen hebben.”

“Als onderwijsinstelling heeft NHL Stenden veel geleerd van haar betrokkenheid bij DataFryslân. Het is een tweesnijdend zwaard: onze studenten werken vanaf dag één met actuele praktijkvraagstukken en wij hebben geleerd dat onze onderzoekers en onderzoeksgroepen een belangrijke rol kunnen spelen; onze studenten kunnen komen met input en invalshoeken waarvan de resultaten de professionals in de verschillende werkgroepen echt kunnen verrassen en ondersteunen. Het is een mooi voorbeeld van de wisselwerking tussen kennis en praktijk die deze organisatie zo sterk maakt, daardoor komen we verder en daarmee ligt een Friese datastrategie binnen bereik. Daarvoor moeten we wél groeien en dat zie ik ook gebeuren; we naderen een kritische massa. Ik merk dat het enthousiasme voor samenwerking op datagebied binnen Fryslân snel groeit en ik verwacht dat meer partijen – en graag ook meer onderwijsinstellingen wat mij betreft – zich aansluiten. Want we hebben nu wel laten zien dat wat we doen echt werkt.”

Tekst: Diederik Plug. Foto: Marieke Balk.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.