Eelke de Jong over Friese datastrategie: “We hebben goud in handen”

5 oktober 2020

Eelke de Jong behoort tot de groep van functionarissen die (zijdelings) betrokken waren bij de geboorte van DataFryslân. Hij ziet als stuurgroeplid, en nu in de functie van Gemeentesecretaris, met tevredenheid hoe het kind dankzij onderwijs, betrokken ouders en zijn eigen intellect voorspoedig opgroeit. Nu nog wat meer vriendjes en vriendinnetjes graag.

 “Ik ben vanaf begin af aan nauw betrokken geweest bij de organisatie van Leeuwarden en Fryslân als Culturele Hoofdstad van 2018. Die periode was natuurlijk ook zo’n beetje de geboorte van DataFryslân: een eerste samenwerkingsproject tussen verschillende partijen. Niet dat het in het begin niet ingewikkeld was. We hebben de nodige hick-ups gehad, maar het heeft heel goed uitgepakt.”

 “Ik geloof in datagedreven werken en denken, maar het gaat zoals met elke cultuurverandering: je hebt een leuk idee, wilt dat binnen de organisatie doorvoeren, je begint ermee en vervolgens duurt het jaren voordat je komt waar je wilt zijn.
In principe hebben we met data goud in handen; we zijn aan het leren hoe we daar maximaal gebruik van kunnen maken door middel van datagedreven werken. En dat moeten we met elkaar leren. Dat is een verhaal van de lange adem, dat heb ik echt wel meegekregen. Ik ben nog lang niet tevreden met waar we nu staan. We kunnen en moeten nog wel een paar stappen meer zetten. Dankzij de opzet waarin ervaringen en kennis gedeeld worden en wetenschap centraal staat heeft DataFryslân zich bewezen als kennispartner en als kenniscentrum. Nu komt de fase van verbreding.”

 “Ik vind het heel belangrijk dat we met elkaar op Friese schaal steeds meer, steeds vaker en intensiever samenwerken. Fryslân heeft daar ook de perfecte schaal voor. We hebben het voordeel dat we veel organisaties hebben die al op Friese schaal functioneren, zoals Wetterskip, de FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing, red.) of de veiligheidsregio. Wat dat betreft hebben we in Fryslân een soort bestuurlijke voorsprong. En kijk eens naar de toekomstige economie, naar het belang die data en de data-infrastructuur daarin krijgen – als wij die zaken op orde hebben, kunnen we een belangrijke slag slaan binnen de toekomstige kennis-economie. Ik voorzie voor DataFryslân het versterken van haar centrale rol als spin in het web.”

“Ik zou het toejuichen als alle overheidsinstellingen en meer instellingen in het publieke domein deelnemer worden in DataFryslân. We hebben momenteel drie gemeenten die daadwerkelijk mee-financieren; wat mij betreft worden dat er achttien. Maar ook andere organisaties in het publieke domein. Het is niet dat ík vind dat ze mee moeten doen, maar het zou goed zijn voor DataFryslân. Ik zou het een waardevolle stap vinden als ze echt bij ons in zouden stappen. Dan leg je een mooie, stevige bodem onder de ontwikkeling van provinciebreed datagedreven werken.”

Tekst: Diederik Plug. Foto: Marieke Balk.

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.