De coöperatie DataFryslân

DataFryslân is een coöperatie van publieke en private organisaties met een maatschappelijke functie. Die vorm van samenwerking tussen zulke partijen is uniek in Nederland. DataFryslân heeft geen winstoogmerk; onze missie is om als overkoepelende data-autoriteit bij te dragen aan beter beleid en effectievere dienstverlening door Friese maatschappelijke organisaties voor de inwoners van Fryslân.

Kennis- en onderzoekscentrum

Als kennis- en onderzoekscentrum draagt DataFryslân bij aan het doelgericht en veilig verzamelen en toepassen van data binnen bestuur en dienstverlening. Daarvoor organiseren wij jaarlijks een reeks data-events. Daarin wordt kennis gedeeld en leren deelnemers op basis van gezamenlijk onderzoek hoe data kunnen helpen om inzichten te krijgen in maatschappelijke ontwikkelingen en hoe organisaties daarop kunnen inspelen. Daarmee stimuleren we de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân kunnen spelen. 

Veiligheid als waarborg

Het gebruik van data kan alleen tot maatschappelijke verbeteringen leiden als de herkomst en het gebruik ervan boven elke twijfel verheven is. Daarom is een onlosmakelijk deel van onze activiteiten dat wij ons actief richten op het bewaken van de privacy van de Friese burger en de veiligheid van het datagebruik door onze leden.

FAQ

DE LEDEN

DataFryslân is in 2019 ontstaan als samenwerkingsverband van Friese maatschappelijke organisaties die tijdens hun gezamenlijke betrokkenheid bij de Kulturele Haadstêd 2018 ontdekten dat er mooie dingen kunnen ontstaan als partijen met diverse achtergronden kennis en ervaringen met elkaar delen en samen optrekken met een gemeenschappelijk doel: datagedreven werken organiseren, stimuleren en propageren. Inmiddels is DataFryslân een coöperatie met veertien leden, waaronder zeven Friese gemeenten en de Provinsje Fryslân.

De Friesland

De Friesland

november 2023 Nee./PODIUM. Geen. Ntb. Ntb. Geen. Geen.Geen.

Provinsje Fryslân

Provinsje Fryslân

februari 2019 Ja./HUB Drs. Arjan SchepersAlgemeen Directeur Provinsje Fryslân Mark StuijtAdviseur Provinsje Fryslân Berend TirionAdviseur Provinsje Fryslân Diederik Scepter (februari 2019 - december 2021) Regina Bouius (februari 2019 - juni 2022) Geen.Geen.

Gemeente Leeuwarden

Gemeente Leeuwarden

februari 2019 Ja./HUB Drs. Eelke de JongBestuursvoorzitter DataFryslânVoorzitter ALV DataFryslânGemeentesecretaris Gemeente Leeuwarden Gijs ScholtenWethouder gemeente Leeuwarden Elsbeth van HaselenHoofd Informatiemanagement Mr. Ir. Reindert Hoek (februari 2019)...

Gemeente Súdwest-Fryslân

Gemeente Súdwest-Fryslân

februari 2019 Ja./HUB Drs. Kristiaan StrijkerPenningmeester DataFryslânGemeentesecretaris gemeente Súdwest-Fryslân Michiel RietmanWethouder gemeente Súdwest-Fryslân Rob JanssenTeammanager Informatiemanagement Pieter Zondervan (februari 2019  - december 2021)...

Gemeente Smallingerland

Gemeente Smallingerland

februari 2019 Ja./HUB Siebren van den BergSecretaris bestuur DataFryslânGemeentesecrataris gemeente Smallingerland Sipke HoekstraWethouder gemeente Smallingerland Janine KoningTeammanager Informatiemanagement Jelmer Mulder (februari 2019 - december 2021) Geen.Geen.

Rijksuniversiteit Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

februari 2019 Ja./HUB Prof. Dr. Anne BeaulieuAletta Jacobs chair of Knowledge InfrastructuresDirector of the Data Research Centre at Campus Fryslan Prof. Dr. Andrej ZwitterDean Campus Fryslân Dr. Oscar GstreinProgramme Director Campus Fryslân Jouke de Vries (februari...

NHL STENDEN

NHL STENDEN

februari 2019 Ja./HUB Drs. Peter MulderDirecteur NHL Stenden Erica SchaperBestuursvoorzitter van NHL Stenden Frank GortProgrammamanager NHL Stenden Soon Hee Santema (februari 2019 - december 2021) Geen.Geen.

Planbureau Friesland

Planbureau Friesland

februari 2019 Ja./HUB Geen Geen Dr. Marijn MolemaBijzonder hoogleraar Regionale Vitaliteit & Dynamiek Jornt OzengaRaad van Toezicht FSPGemeentesecretaris van gemeente Lelystad(2019 - 2023) Drs. Ingrid de VegteDirecteur/Bestuurder FSP(2019 - 2023) Geen.Geen.

Gemeente Waadhoeke

Gemeente Waadhoeke

mei 2022 Ja./LAB Geen. Jeroen IJkemaGemeentesecretaris gemeente Waadhoeke Jan-Daem de LangeTeammanager Informatiemanagement Geen. Geen.Geen.

ROS Friesland

ROS Friesland

Mei 2022 Nee./PODIUM Geen Sandra ScherstraDirecteur ROS Friesland Jildou de JongAdviseur Geen. Geen.Geen.

Tresoar

Tresoar

September 2019 Nee./PODIUM Geen. Arjan DijkstraDirecteur Tresoar Olav KwakmanTeammanager ICT Geen. Geen.Geen.

Elkien

Elkien

September 2019 Nee./HUB Drs. Peter van er WegDirecteur/bestuurder Elkien Geen. Roel VuursteenTeammanager Informatiemanagement Geen. Geen.Geen.

Data als middel, niet als doel

Data zijn onmisbaar om maatschappelijke verbeteringen mogelijk te maken, zoals beter en eerlijker bestuur en goede dienstverlening. Maar het is niet de bedoeling om lukraak alle mogelijke gegevens te verzamelen en te bewaren en dan maar te kijken wat ermee kan worden gedaan; te vaak hebben we gezien dat zo’n aanpak in tranen eindigt. Data zijn een middel, geen doel op zich. Data Fryslân helpt via kennisuitwisseling, innovatief onderzoek, advies, productontwikkeling en voorlichting het bijeenbrengen en toepassen van data effectief, betrouwbaar en veilig te maken.

Sociale verbeteringen stimuleren

Fryslân kent veel maatschappelijke uitdagingen op tal van gebieden, zoals de zorg, arbeidsmarkt, energietransitie, leefbaarheid en economische ontwikkeling. Om goed op die ontwikkelingen te kunnen anticiperen hebben maatschappelijke organisaties zoals gemeentes of onderwijsinstellingen data nodig, informatie waarmee in kaart wordt gebracht welke ontwikkelingen zich wanneer bij welke bevolkingsgroepen voordoen en waarom. Zo valt te achterhalen welke beleidsingrepen mogelijk zijn en welke het meest positieve effect zullen hebben. Op een veilige manier, zonder de privacy van de mensen om wie het gaat in gevaar te brengen. Want alleen zo ontstaat er draagvlak voor de sociale verbeteringen die dankzij data kunnen worden bereikt.

Maak in 90 seconden kennis met DataFryslân! Kijk de video.

DataFryslân is een coöperatief kennis- en innovatieknooppunt voor het veilig verzamelen, bewerken, delen en inzetten van Friese data door en voor Friese publieke en private organisaties. Voor DataFryslân zijn data geen doel, maar een middel. Wij willen als overkoepelende data-autoriteit data gebruiken om maatschappelijke verbeteringen te stimuleren. Wij willen in de Friese samenleving draagvlak creëren voor de positieve maatschappelijke rol die data kunnen spelen. Dat doen we door middel van kennisuitwisseling, innovatief onderzoek, advies, productontwikkeling, voorlichting en het creëren van een relevante, openbare datacollectie. DataFryslân levert een bijdrage aan beter beleid en effectievere dienstverlening. Gebaseerd op objectieve en verifieerbare gegevens, waarbij dataveiligheid en de privacy van de Friese burger zijn gewaarborgd.

Bekijk hier de Nederlandse versie | Bekijk hier de Friese versie

DataFryslân brengt partijen samen die elkaar versterken bij het realiseren van Friese maatschappelijke opgaven in een door data en nieuwe technologie gedreven toekomst. Een van de speerpunten is het streven naar een gezamenlijke strategie die richting geeft aan de ingrijpende invloed die datagedreven werken krijgt op de toekomst van bestuurlijk Fryslân. In deze serie vertellen bestuurders en betrokkenen over hun visie op die toekomst.

Frysk Frame is de podcast over data, bekeken met een Friese blik. Datagedreven werken is een gevleugelde term geworden, maar wat houdt het nou eigenlijk in? Wat kunnen we dankzij data beter doen en wat vooral niet? En hoe kan de provincie Friesland daarvan profiteren? In gesprekken met mensen die data verzamelen, bestuderen, duiden of gebruiken kijkt DataFryslân in deze podcast naar de positieve rol die data voor de inwoners van Fryslân kunnen spelen maar ook naar de vele problemen die daarbij op de loer liggen. 

DataFryslân is een plaats voor kenniscirculatie. Door workshops, presentaties, masterclasses, meet-ups te organiseren, wordt innovatie en kennisdeling gestimuleerd.

>> Binnenkort

/PODIUM: Fryske Jongeren yn data

/PODIUM: Fryske Jongeren yn data

28 Maart 2024, 15.30 uur.

Er zijn grote zorgen rondom de (mentale) gezondheid van de jeugd. Gemeenten hebben een grote opgave in het versterken van het welbevinden van de jeugd, terwijl zij weinig (integraal) zicht hebben op hoe het met de jeugd gaat.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer

DataFryslân is een ‘werkplaats’ waar expertise en datavraagstukken samenkomen. In de praktijk wordt geleerd en samengewerkt met belangrijke kennisinstellingen zoals het CBS, universiteiten en hogescholen.

>> Binnenkort

/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

/LAB: Ynsjoch yn kriminaliteit

1-7-2023 t/m 30-9-2023. Slotpresentatie: 7 september 2023.

Ondermijnende criminaliteit kan een grote invloed uitoefenen op de gemeenschap. Het tast bijvoorbeeld de integriteit aan van het openbaar bestuur en heeft een sterk nadelige invloed op de veiligheid en leefbaarheid in een stad. In it /Lab onderzoeken we of er indicatoren gevonden kunnen worden waarmee de ontwikkeling of aanwezigheid van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning inzichtelijk wordt. Door de beschikbare datasets te koppelen komen we achter bepaalde verbanden en krijgen zo inzicht in de Friese onderwereld.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingswerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Demografy Fryslân 2050

/LAB: Demografy Fryslân 2050

1-10-2023 t/m 31-12-2023. Slotpresentatie: 7 december 2023.

Hoe ziet de Friese bevolking eruit in 2050? Het antwoord op die vraag is van belang voor alle keuzes die bestuurders, beleidsmakers en maatschappelijke organisaties maken en de beleidsbeslissingen die ze nemen voor de toekomst.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer
/LAB: Earste generaasje Fryske studinten

/LAB: Earste generaasje Fryske studinten

1-1-2024 t/m 31-2-2024. Slotpresentatie: 7 maart 2024.

Eerste generatie studenten zijn studenten die als eerste in hun familie beginnen aan een studie.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar

Lees meer

DataFryslân is een ‘dataknooppunt’. Met het in kaart brengen van het Friese datalandschap wordt zichtbaar waar data is en welke koppelingen mogelijk zijn. Op maat gemaakte programma’s en projecten bewijzen dat samenwerking leidt tot datasturing.

>> Binnenkort

/HUB: Wenjen en demintens

/HUB: Wenjen en demintens

01-10-2023 t/m 31-12-2023. Slotpresentatie 7 december 2023.

Door de vergrijzing groeit het aandeel ouderen (mensen van 65 jaar en ouder) onder de inwoners van Fryslân.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Takomstige woningvoorraad Fryslân

/HUB: Takomstige woningvoorraad Fryslân

01-01-2024 t/m 31-03-2024. Slotpresentatie 3 april 2024.

Een deel van de Friese woningvoorraad is verouderd en zal op termijn niet meer voldoen aan de wensen van (toekomstige) bewoners van Fryslân én de noodzaak de woningvoorraad zo duurzaam mogelijk te laten zijn.

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer
/HUB: Fryske preventie oanpak

/HUB: Fryske preventie oanpak

01-07-2024 t/m 30-09-2024. Slotpresentatie 5 september 2024.

Kunnen we een dashboard ontwikkelen waarmee we kunnen monitoren of de Friese Preventieaanpak (FPA) daadwerkelijk leidt tot minder gezondheidsverschillen, vitalere ouderen en minder mensen met schulden?

Partners
Elkien, Campus Fryslân, Fries Sociaal Planbureau (FSP), Gemeente Leeuwarden, Gemeente Ooststellingwerf, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Waadhoeke, Gemeente Weststellingwerf, NHL Stenden, Provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG), ROS Friesland, Tresoar.

Lees meer

Sluit je aan bij DataFryslân en help mee het datagedreven werken in Friesland te versterken

DataFryslân versterkt datagedreven werken in Friesland. Wij doen dit door samenwerkingen te organiseren die een katalysator zijn voor innovatief gebruik van data in organisaties. De inzet van kunstmatige intelligentie is daarbij essentieel. Door onze kennis te delen krijgt Friesland inzicht en voorsprong.

DataFryslân is een samenwerking tussen Friese organisaties en het CBS om het datagedreven werken in Fryslân flink te versterken. Ze ondersteunt alle organisaties met een Fries maatschappelijk nut die verbonden zijn aan DataFryslân. Daarnaast is DataFryslân een inspirerende leeromgeving waarin mensen geschoold worden in het beter leren werken met data. Door samen te investeren, te delen en te leren over de maatschappelijke waarde van data science, kunnen organisaties meer en beter ambities realiseren. DataFryslân positioneert zich als een onafhankelijke Friese data-autoriteit en is een primaire gesprekspartner van zowel regionale als niet-regionale partijen.

VOLG ONS

LinkedInLinkedInLinkedIn

BEZOEKADRES
Lange Marktstraat 1
8911 AD LEEUWARDEN